Top
Brænds Økonomi / Aktuelt  / Fordeler med skybasert regnskap

Fordeler med skybasert regnskap

En skybasert regnskapsløsning skiller seg fra et tradisjonelt økonomisystem ved at all data lagres i skyen og ikke i en installert programvare. Så lenge du har internettilkobling, har du tilgang til systemet uansett hvor du er. Dette gir både frihet og fleksibilitet, ved at du alltid har oppdaterte regnskapstall tilgjengelig når du har behov for det.

I dag tilbyr de aller fleste regnskapsførere muligheten for skybasert regnskap. Vi fører regnskap i 24SevenOffice og Tripletex, og det er mange grunner til at dette lønner seg for kundene våre. Her går vi gjennom noe av det som er spesielt verdifullt med en skybasert løsning.

Intelligente regnskapssystemer gir tidsbesparelser

Blant de største fordelene med å velge en skybasert regnskapsløsning er all tiden som spares. Ny teknologi og bruk av maskinlæring gjør at mange funksjoner som tidligere måtte gjøres manuelt nå kan automatiseres og dermed effektiviseres. Når regnskapstallene til enhver tid er oppdatert og tilgjengelige, kan dere også raskere fatte beslutninger internt i bedriften.

Regnskapsføringen effektiviseres ved at systemet kan foreslå hvordan vi skal bokføre. Bankavstemming gjøres automatisk, og registrering av bilag, betalinger og purringer forenkles. Du som regnskapskunde blir varslet når det er bilag du må godkjenne. Med din godkjenning legges de automatisk til betaling på forfall. Alt blir veldig enkelt, og det er mye som går av seg selv.

Bedre kontroll og færre feil

Noe vi har erfart er at de skybaserte løsningene gir bedre kontroll for alle parter. Når det er færre poster som må legges inn manuelt, minskes sjansen for feilpunching. Dette øker blant annet kvaliteten på leverandørfakturaene. Systemet vil også automatisk sjekke organisasjonsnummer på fakturaer, og varsle dersom det er noe som ikke stemmer. Dermed blir det lettere å oppdage svindel i form av falske fakturaer eller purringer.

Når det er flere som har tilgang til systemet, blir også rutinene for kontroll av fakturaer bedre. Vi opplever at flere feil fanges opp og feilmarginen blir lavere. De brukervennlige systemene bidrar også til at det blir enklere for kundene å delta og være involvert i regnskapsarbeidet.

Sanntidsdata gir enklere samarbeid

En naturlig følge av at oppdatert regnskap til enhver tid er tilgjengelig for alle, er at samarbeidet mellom kunde og regnskapsfører forenkles. Når vi skal diskutere noe med en kunde uten at vi sitter i samme rom, kan vi likevel ha de samme tallene foran oss. Da blir det lettere for kunden å forstå oss, og å stille spørsmål dersom det er noe de ikke forstår.

For de kundene som ønsker å gjøre en del av regnskapsarbeidet selv, er det veldig hensiktsmessig med en skybasert løsning. Da blir samarbeidet mer sømløst, og vi kan bistå med vår kompetanse ved ønske og behov.

Mer effektive rutiner kan kutte kostnader

Kostnader er en viktig faktor når en bedrift skal velge om de skal gå over på en skybasert løsning. Et skybasert regnskapssystem vil koste mer enn en tradisjonell løsning, men oppstartskostnadene har blitt betraktelig lavere de siste årene. Ved å effektivisere rutinene rundt regnskapsføringen, kan dere også kutte tidsbruken og dermed også store kostnader over tid. Samtidig vil dere heve kvaliteten på regnskapsarbeidet.

Da vi gikk over til en skybasert løsning for føring av vårt eget regnskap, oppdaget vi raskt fordelene med dette. Blant annet opplevde at kundefordringene gikk ned med over 30 %, samtidig som vi bruker mindre tid på fakturering og purring enn tidligere.

En løsning som egner seg for de fleste

En skybasert regnskapsløsning vil forenkle regnskapsføringen for de fleste, og majoriteten av våre kunder benytter seg av en slik løsning i dag. Fordi de skybaserte løsningene er laget både for oss som er regnskapskyndige og for kundene uten spesiell økonomikompetanse, er de langt mer brukervennlige og oversiktlige enn tradisjonelle systemer.

Kort sagt vil skybasert regnskap tilrettelegge for bedre kontroll og oversikt, mer effektiv drift og kostnadsbesparelser på sikt. Ønsker du å flytte bedriftens regnskap ut i skyen? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg i gang!