Top

En skybasert regnskapsløsning skiller seg fra et tradisjonelt økonomisystem ved at all data lagres i skyen og ikke i en installert programvare. Så lenge du har internettilkobling, har du tilgang til systemet uansett hvor du er. Dette gir både frihet og fleksibilitet, ved at du...

Å føre bedriftens regnskap på riktig måte kan være en utfordring for mange. Det er tidkrevende å holde seg oppdatert på lover og regler. Samtidig kan opprydningsjobben være omfattende dersom du først har begynt å gjøre det feil. Du kan dermed spare både tid, penger...