Våre ansatte

Bilde av Knut Inge Brænd, daglig leder og autorisert regnskapsfører.

Knut Inge Brænd
Daglig leder,
aut. regnsk.fører
knutib@braends.no

Yngve Brænd, autorisert regnskapsfører.

Yngve Brænd
Autorisert regnskapsfører
yngveb@braends.no

Anne Siljeholt Buer, autorisert regnskapsfører.

Astrid Ulven
Autorisert regnskapsfører
astridu@braends.noGunn Ellen Dybvik, regnskapskonsulent.

Gunn Ellen Dybvik
Regnskapskonsulent
gunned@braends.no

Tone Fjærvoll, leder for lønnsavdelingen og autorisert regnskapsfører.

Tone Fjærvoll
Leder lønnsavd.
Autorisert regnskapsfører

tonef@braends.no

Tommy Stensholm, regnskapskonsulent.

Tommy Stensholm
Regnskapskonsulent
tommys@braends.no

Lill Flatla Dankertsen, regnskapskonsulent.

Lill Flatla Dankertsen
Regnskapskonsulent
lillfd@braends.no

Linn Getz Halstvedt, regnskapskonsulent.

Ann-Karin Bjørkli
Autorisert regnskapsfører
ann-karin@braends.no

Marianne Bekkelund, Regnskapskonsulent og lønnsmedarbeider.

Marianne Bekkelund
Regnskapskonsulent
Lønnsmedarbeider

marianneb@braends.no

Inger Marie Løken Mørkestøl, nestleder og autorisert regnskapsfører.

Inger Marie Løken Mørkestøl
Nestleder
Autorisert regnskapsfører

ingermlm@braends.no

Monica Skutle Holene, regnskapskonsulent.

Monica Skutle Holene
Regnskapskonsulent
monicas@braends.no

Anne Grete Grøtvedt, resepsjon.

Anne Grete Grøtvedt
Resepsjon
annegg@braends.no

Yu Julie Zhu, autorisert regnskapsfører.

Yu Julie Zhu
Autorisert
regnskapsfører

Juliez@braends.no

Unni Getz, regnskapskonsulent og lønnsmedarbeider.

Unni Getz
Regnskapskonsulent
Lønnsmedarbeider

unnig@braends.no

Marta Gostomczyk, regnskapskonsulent.

Marta Gostomczyk
Regnskapskonsulent
martag@braends.no

Hege Marie Johannesen, autorisert regnskapsfører.

Sandra Svendsen
Regnskapskonsulent
sandras@braends.no

Mina Hauger Solli, regnskapskonsulent.

Mina Hauger Solli
Autorisert regnskapsfører
minahs@braends.no