Våre ansatte

Bilde av Knut Inge Brænd, daglig leder og autorisert regnskapsfører.
Knut Inge Brænd
Daglig leder,
aut. regnsk.fører
knutib@braends.no
Yngve Brænd, autorisert regnskapsfører.
Yngve Brænd
Autorisert regnskapsfører
yngveb@braends.no
Anne Siljeholt Buer, autorisert regnskapsfører.
Astrid Ulven
Autorisert regnskapsfører
astridu@braends.no


Gunn Ellen Dybvik, regnskapskonsulent.
Gunn Ellen Dybvik
Regnskapskonsulent
Tone Fjærvoll, leder for lønnsavdelingen og autorisert regnskapsfører.
Tone Fjærvoll
Leder lønnsavd.
Autorisert regnskapsfører

tonef@braends.no
Tommy Stensholm, regnskapskonsulent.
Tommy Stensholm
Regnskapskonsulent
tommys@braends.no
Lill Flatla Dankertsen, regnskapskonsulent.
Lill Flatla Dankertsen
Regnskapskonsulent
lillfd@braends.no
Linn Getz Halstvedt, regnskapskonsulent.
Ann-Karin Bjørkli
Autorisert regnskapsfører
ann-karin@braends.no
Marianne Bekkelund, Regnskapskonsulent og lønnsmedarbeider.
Marianne Bekkelund
Regnskapskonsulent
Lønnsmedarbeider

marianneb@braends.no
Inger Marie Løken Mørkestøl, nestleder og autorisert regnskapsfører.
Inger Marie Løken Mørkestøl
Nestleder
Autorisert regnskapsfører

ingermlm@braends.no
Monica Skutle Holene, regnskapskonsulent.
Monica Skutle Holene
Regnskapskonsulent
monicas@braends.no
Yu Julie Zhu, autorisert regnskapsfører.
Yu Julie Zhu
Autorisert
regnskapsfører

Juliez@braends.no
Unni Getz, regnskapskonsulent og lønnsmedarbeider.
Unni Getz
Regnskapskonsulent
Lønnsmedarbeider

unnig@braends.no
Marta Gostomczyk, regnskapskonsulent.
Marta Gostomczyk
Regnskapskonsulent
martag@braends.no
Anne Grete Grøtvedt, resepsjon.
Anne Grete Grøtvedt
Resepsjon
annegg@braends.no
Hege Marie Johannesen, autorisert regnskapsfører.
Sandra Svendsen
Regnskapskonsulent
sandras@braends.no
Mina Hauger Solli, regnskapskonsulent.
Mina Hauger Solli
Autorisert regnskapsfører
minahs@braends.no