Budsjettering

Budsjettet skaper selve grunnlaget for driften av bedriften. Dette er den beste måten å få oversikt over hvordan pengene kommer inn, går ut og hvordan de best kan investeres fremover. Brænds Økonomi tilbyr budsjettering som tydelig viser de økonomiske forutsetningene i bedriften, og kan videre bistå med en plan for bedriftens økonomiske utvikling.

Budsjett tilpasset bedriftens behov

Vi setter opp budsjetter av ulike typer, avhengig av hvilke bruksområder dokumentet er tiltenkt. Vi har bred erfaring fra en rekke ulike selskaper, og kan identifisere hvilke elementer som er viktige for den som skal motta dokumentet, enten det er til bruk innad i bedriften, eller i et styre.

Det er svært viktig at alle budsjetter er realistiske, og at de bygger på informasjon både fra bedriftens fremdrift og indikasjoner man ser i markedet. Våre erfarne regnskapsførere kan gi bedriften økonomisk rådgivning, hvor man blant annet ser på om lønnsomhet og effektivisering er oppnåelig. Vi har kunnskap fra mange forskjellige bransjer, og klienter fra hele Norge. Slik er vi kjent med utfordringer som kan oppstå, og kan gi råd om hvordan din bedrift kan gjøre det bedre år etter år.

Har du spørsmål angåene budsjettering og økonomisk rådgivning kan du ta kontakt med Brænds Økonomi AS her.