Top
Brænds Økonomi / Tjenester  / Digitalisering / Dataoverføring

Dataoverføring

Dataoverføring handler om å ta data eller tallmateriale fra et system og til et annet. Det første man gjerne tenker på ved dataoverføring er import av regnskapstall fra tidligere år inn i nytt økonomisystem. Det er mulig å få over data fra de fleste økonomisystem, noen er mer komplisert enn andre, men dette kan vi bistå med.

Dataoverføring ut av systemet imidlertid minst like viktig. Data som finnes i økonomisystemet kan enkelt eksporteres og lagres i Excel- eller CSV-format. Da kan du jobbe videre med dem, for eksempel i forbindelse med budsjettarbeid, statistikker og beregninger.

Uansett er det viktig at det er enkelt å få ut data som er tilpasset videre bruk. I 24SevenOffice kan man eksportere til Excel ved et tastetrykk eller overføre til offentlige systemer som SAF-T, for eksempel ved bokettersyn. SAF-T blir mer og mer utbredt, og det vil også bli lettere å overføre data mellom systemer fremover ved hjelp av dette formatet.

Trenger du regnskapshjelp eller rådgivning?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.