Remittering

Ønsker din bedrift å spare tid og penger på betaling av faktura? Hvorfor ikke ta i bruk et automatisert system som forenkler betaling og oversendelser i forbindelser med fakturering?

Remittering er en effektiv måte å betale inngående fakturaer på gjennom et regnskapsprogram. Et slikt program vil eksportere listen med fakturaer til betaling, og sende denne til banken.

Hvordan gjennomføre remittering

Velger din bedrift remittering er det viktig at alle fakturaer er godkjent og utfylt med KID-nummer, forfallsdato og at alle faste leverandørdata er registret i systemet. Bedriften må så godkjenne forslaget til remittering som fremlegges, før dette går videre til ytterligere behandling av banken. Når betalingene er utført, sendes listen tilbake for automatisk bokføring i regnskapssystemet. Ved bruk av remittering er det nødvendig at regnskapet for bedriften er oppdatert, slik at man unngår forfall av ubetalte fakturaer og eventuelle gebyr.

Effektivt og tidsbesparende

Å betale fakturaer kan virke som en liten oppgave som man raskt kan gjøre på den gamle måten, men det krever ressurser som er kjente med prosessen, og som kan utføre jobben til riktig tid hver gang. Med en automatisert prosess kan disse resurssene brukes mer effektivt andre steder i bedriften, og ledelsen kan være sikker på at alle fakturaer er betalt til riktig tid.

Har du spørsmål angående remittering eller andre regnskapstjenester kan du ta kontakt med Brænds Økonomi AS her for mer informasjon.