Regnskapsperioder - tidsfrister

Det offentlige innkrever merverdiavgift (mva), skattetrekk og arbeidsgiveravgift i to måneders perioder. For de fleste av våre klienter vil det derfor være naturlig å føre regnskap for to og to måneder av gangen.

For selskaper med stor bilagsmengde, variabel arbeidsmengde eller andre spesielle forhold, er det naturlig å føre regnskapet månedlig. For de som vil ha ført sine regnskaper for to og to måneder gjelder følgende frister:BOKFØRINGSPERIODE


FRIST FOR INNLEVERING AV BILAG TIL OSS

BETALINGSFRIST SKATTETREKK OG ARB.G.AVGIFT
BETALINGSFRIST MERVERDIAVGIFT TIL STATEN

Jan/feb
8. mars

15. mars
10. april

Mars/april
8. mai

15. mai

10. juni

Mai/juni

8. juli
15. juli
31. august

Juli/august
8. september
15. september

10. oktober

Sept./okt
8. november

15. november

10. desember

Nov/des

8. januar

15. januar

10. februar


Kommunekassererne forlanger innsendt skattetrekk- oversikter den 8. i måneden etter to måneders periodens utløp. Dette gjenspeiler seg i vårt ønske/krav om innlevering av bilagene til oss. På den oppsatte dato foreligger også bankenes kontoutskrifter som vi absolutt må ha medsendt bilagene.

Hvis bilagene kommer til oss senere enn en uke før betalingsfrist for merverdiavgiften, kan vi ikke garantere å få regnskapet og dermed avgiftsoppgaven ferdig innen betalingsfristen.

Lønnsgrunnlag må leveres oss 3 virkedager før lønn skal være utbetalt til de ansatte.