Top
Brænds Økonomi / Tjenester / Årsoppgjør

Årsoppgjør

Årsregnskapet er en overordnet oversikt over bedriftens økonomiske stilling etter regnskapsårets slutt, og fordeles på resultatregnskapet og balansen. Sammen med årsregnskapet utarbeides det noter. Det er forklaringer til og utdypninger av ulike regnskapsposter og skal leveres av alle regnskapspliktige selskaper. Årsregnskapet utarbeides i henhold til Regnskapsloven og leveres til myndighetene i Brønnøysundregisteret gjennom Altinn.

Innen 31. mai hvert år skal alle selskaper sende inn skattemelding (selvangivelse) med vedlegg til Skatteetaten.

Bedriftens selskapsform avgjør hvilken type skattemelding som skal sendes inn. Enkeltmannsforetak må eksempelvis levere Næringsoppgave 1, mens aksjeselskaper må levere Næringsoppgave 2. Næringsoppgavene brukes ved fastsettelse av inntekt og formue som er grunnlaget for å fastsette formues- og inntektsskatt og eventuell folketrygdavgift.

For mange bedrifter er det krevende å holde oversikt over hvilken type skattemelding som skal sendes inn, noe som fort kan føre til feil i årsregnskapet. Vi anbefaler derfor sterkt at denne delen av regnskapsarbeidet gjøres av autorisert regnskapsfører.

Vi utarbeider både årsregnskap og skattemelding, og vi sørger for at alt blir sendt til Skatteetaten og Regnskapsregisteret i Brønnøysund innenfor fristene. Du kan med fordel overlate jobben med årsavslutning til oss framfor å bruke revisor.

Trenger du regnskapshjelp eller rådgivning?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.