Top
Brænds Økonomi / Tjenester  / Digitalisering / Oppsett og opplæring

Oppsett og opplæring

Under avsnittet Etablering av rutiner sier vi noe om hvor viktig der er å etablere gode rutiner mellom kunde og økonomibyrå. Klargjøring av den digitale plattformen med etablering av tilhørende rutiner og prosedyrer er også svært viktig.

Når systemet settes opp, gis det tilganger til de riktige personene i de modulene og tjenestene personene skal arbeide i. Oppsett av bankintegrasjon for bankavstemming samt inn og utbetalinger via Autopay er også en god løsning.

Enkelte ganger vil man importere tidligere regnskapsdata inn i systemet for å ha historiske data, men det kan like gjerne være at man benytter anledningen til å få tatt en skikkelig ryddesjau i kunde- og leverandørbaser eller i  produkdatabasen.

Selv om dagens økonomisystemer blir stadig enklere i bruk, er det fortsatt viktig med kompetanse på oppsett og optimal bruk av systemet. Dette kan vi bidra med. Vi har etablert en egen kompetansegruppe som driver med opplæring internt, men også ovenfor kunder. Dette gjelder både igangkjøring, daglig problemstillinger og optimal bruk av systemet. I tillegg tilbyr vi seminarer både digitalt og fysisk.

Trenger du regnskapshjelp eller rådgivning?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.