Top
Brænds Økonomi / Aktuelt  / Disse funksjonene bør du sette bort til regnskapsføreren

Disse funksjonene bør du sette bort til regnskapsføreren

Som din regnskapsfører hjelper vi deg med å holde kontroll på tallene og sørger for at regnskapet deres blir ført på riktig måte. Hvor mye av regnskapsfunksjonen vi skal holde i er imidlertid helt opp til deg. Vi kan gjøre alt fra å håndtere hele økonomifunksjonen til å bare holde i enkelte oppgaver. Samtidig er vi alltid tilgjengelig som rådgiver og sparringpartner når økonomiske spørsmål dukker opp.

Når du setter bort økonomioppgaver til regnskapsføreren, bør du velge oppgaver som gjør at du sparer tid og får en enklere hverdag. Det er også noen oppgaver det vil lønne seg å overlate til noen med fagkompetanse og stålkontroll på regelverket.

La oss holde i lønnsfunksjonen

Lønnsfunksjonen holder vi i for de aller fleste av kundene våre. Kjøring av lønn er noe vi anbefaler alle å overlate til en regnskapsfører, også de som ønsker å håndtere mye av økonomifunksjonen selv. Lønn kan være komplisert, samtidig som det kan få store konsekvenser dersom det ikke gjøres riktig. Blant annet vil det kunne ha innvirkning på andre poster i regnskapet, eller det kan skape problemer dersom du får behov for hjelp fra NAV eller må søke støtte i forbindelse med kompensasjonsordninger.

Når vi holder i lønnsfunksjonen, sørger vi for at lønn utbetales til deg og dine ansatte til avtalt tid. I tillegg overtar vi ansvaret for innbetaling av avgifter og rapportering i henhold til gjeldende frister.

Få hjelp med årsoppgjøret

Årsoppgjøret legger grunnlaget for god økonomistyring i bedriften og skal gi en korrekt fremstilling av bedriftens økonomiske situasjon i slutten av et regnskapsår. Å få hjelp med årsoppgjøret er også noe vi mener vil være fordelaktig for de fleste, fordi det kan være utfordrende å gjøre det riktig på egen hånd. Det finnes en rekke krav til hvilke opplysninger årsoppgjøret skal inkludere, og det er viktig at rett informasjon sendes inn innen fristene som er gitt.

Det finnes selvfølgelig også løsninger som forenkler arbeidet med årsoppgjøret for dem som ønsker å gjøre det selv. Disse kan likevel være kompliserte å forstå seg på, og ofte sparer du deg for mye frustrasjon ved å la en spesialist ta seg av oppgaven fra start.

Les mer om årsoppgjør her.

Er det økonomioppgaver du burde gjøre selv?

Med skybaserte regnskapsløsninger som gjør tall og informasjon mer tilgjengelig enn noensinne, er det ikke egentlig noen større enkeltoppgaver du trenger å gjøre selv. Vi håndterer hele økonomifunksjonen for mange av kundene våre, og det fungerer utmerket. Hvis det er noe dere ønsker å gjøre selv, vil fakturering kunne være hensiktsmessig. Iblant ser vi at bedrifter bruker like mye tid på å utarbeide fakturagrunnlag til oss, som de ville brukt på å fakturere på egen hånd. Hvis dette er tilfellet, er det ingen grunn til å betale regnskapsføreren for å gjøre jobben.

Selvfølgelig vil du også være nødt til å godkjenne bilag som kommer inn i systemet, da det til syvende og sist er du som vet om ulike poster og fakturaer er korrekte.

Les mer: «Fordeler med en skybasert regnskapsløsning».

Bruk regnskapsføreren som din økonomiske rådgiver

Uansett hvor stor del av økonomifunksjonen dere lar regnskapsføreren ta hånd om, vil vi anbefale å utnytte deres fagkompetanse gjennom kyndig økonomisk rådgivning. I regnskapsføreren har dere en fagspesialist som også har god kjennskap til bedriften, og deres økonomiske forutsetninger og strategiske mål. Dette gir et godt grunnlag for å rådgi når dere står overfor små og store avgjørelser.

Vi kan hjelpe dere med alt fra å få oversikt over fradrag du har krav på, sette opp budsjetter og bistå ved søknad om midler til å gi råd om forsikringer, lån og investeringer.

Sett bort de oppgavene du ikke er så glad i

Et generelt råd vi gir, utover å sette bort oppgaver som kan være faglig utfordrende, er å la regnskapsføreren ta hånd om de oppgavene du ikke er så glad i å utføre selv. Ved å overlate disse oppgavene til en fagperson får du mer tid til verdiskaping i egen bedrift. Sannsynligvis får du også en mer fornøyelig arbeidshverdag.

Vi skreddersyr alltid samarbeidene vi har med kundene våre etter hvilke behov og ønsker de har, samt hva som skal til for å gjøre regnskapsføringen mest mulig effektiv. Ønsker du at vi hjelper deg med hele eller deler av din bedrifts økonomiarbeid? Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå.